Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Úspešný filmový projekt.
Termín: 12.XI.2015
Predstavitelia Zoborského skrášľovacieho spolku.poslanci i záujemci sa zišli v Národnej kultúrnej pamiatke Zámku u Grófa, sídla EFVK, aby si vypočuli prednášku ku filmovému projektu ktorú pripravil prezident EFVK Eques Všetečka. Filmový projekt zaradený do kontextu dejín Nitry sa stretol s mimoriadnym záujmom verejnosti. Klikni
Zahájenie prednášky eques Všetečkom Mons. Belas, zástupca cirkvi s brožúrkou o Blahovi. Ing. Kratochvíl, eques Všetečka a spisovateľ prof. Točka Poprednášková diskusia. Záverečné foto s poslancami predstaviteľmi organizácií.