Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Mimoriadne ohlasy z Prahy na pôsobenie EFVK.
Termín: aktual
„Sme radi, že naša práca nezapadá prachom, ale sa stáva živou súčasťou kultúry Európy.“ - citujem z prejavu prezidenta Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, z neformálneho pražského stretnutia umelcov a organizátorov kultúrneho života“. Pozvania ktoré máme sú záväzkom, nielen pre nás, ale aj pre vinársku obec. Dnes – tak ako voľakedy, je jedno, či víno pochádza zo Slovenska, Moravy, alebo Česka. V prvom rade kvalita je určujúcim fenoménom. Ak by som to prirovnal opere, nie je dôležitá národnosť, ale výkon. Ďakujem za dôveru, ďakujem za príležitosti aj v mene vinárov, ktorí majú záujem spojiť svoje snaženia s našimi“. Klikni
Bez slov. Z otvorenia výstavy Bořeka Šípka. Fotá z výstavy. Jedna z najvýznamnejších kultúrnych udalostí. Miesto a udalosť na pražskom hrade, kde dominujú Tvorcovia. Gala večer, 2015, v budúcom už bude EFVK súčasťou.