Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Koordinačné stretnutie.
Termín: 18.XI.2015.
Stretnutie so zástupcami vinárstiev Čajkova a Šenkvíc s predstaviteľmi bratislavskej koordinačnej organizácie s prezidentom EFVK Eques Všetečkom na Zámku u Grófa malo jednoznačný cieľ – pomôcť rozvoju vinárstva v Čajkove a v Šenkviciach - pomôcť rozvoju obce Čajkov významnou podporou enoturistiky previazanej na umelecké aktivity. Pomoc Európskej únie nachádza svojich adresátov. Klikni
Prez, EFVK s  Michalom Muránim vinárom Čajkova Sídlo EFVK Zámok u Grófa v Nitre. Prez. EFVK s Martinom Muránim čajkovským vinárom. Koordinácia aktivít. Záverečné foto úspešných rozhovorov.