Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Topoľčianky - odovzdávanie pražského ocenenia
Termín: 19.XI.2015.
Chateau Topoľčianky, areál a pivnice hostili jednu z prestížnych degustácií tohoročných kvalitných vín. Prez. EFVK Eques Všetečka z tejto príležitosti poďakoval riaditeľovi p. Milanovi Waldnerovi za jeho neoceniteľný prínos pre vinárstvo Slovenska a odovzdal mu osobný dar pražskej nadácie Trebbia, galérie Miro a jej prezidenta p. Miroslava Smoláka - mimoriadne cenný a cenený obraz z dielne popredného pražského maliara Martina Šárovca. Prez. Všetečka citoval slová popredného českého sklára Bořeka Šípka pri otváracom ceremoniály výstavy na margo vín Chateau Topoľčianky „ Praha umí, váží si a oceňuje“... Projekt Blaho, noty a brožúrka, boli opäť vítaným darom. Ocenil to aj prítomný spevák Kuli.. Klikni
Večerné nádvorie Chateau Topoľčianky. Prez Všetečka s riad. marketigu Waldnerom. Vysoko cenený obraz Martina Šárovca. S riad. Národného žrebčína Michalom Horným. Otvárací prejav riad. Milana Waldnera. Prejav. prez. EFVK Eques Všetečku. Odovzdávanie cenného zmeleckého diala p. Waldnerovi. Dojatý riad. Milan Waldner ďakuje. Vystúpenie speváka Kuliho. Nestorka slovenského vinárstva pani Pospíšilová. Darček spevákovi o spevákovi Jankovi Blahovi.