Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Taiwan - Reunion party
Termín: 1.12.2015.
Hotel Devín Bratislava bol hostiteľom Reunion party poriadanej veľvyslancom Taiwanu v Bratislave j.e. Changom.Rozvíjanie kultúrnych stykov medzi Slovenskom a Taiwanom má už svoju tradíciu, ktorú ďalej rozvíjame neustálym prehlbovaním kontaktov. Klikni
Bratislavské zápchy. Eques Všetečka s veľv. Changom a jeho paňou. Národné symboly na stolíkoch. Pred začiatkom stretnutia. Záverečné foto.