Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

prof. Imrich Točka
Termín: 2.12.2015.
Na neformálnej a priateľskej návšteve prebral prez. Eques Všetečka z rúk jej tvorcu, spisovateľa prof. Imricha Točku knihu o Chrenovej - Tormoši. Významná publikácia o dejinách a živote jednej z dnešných súčastí mesta Nitra. Na 600 stranách autor priblížil dejiny, dobové fotografie tejto lokality. Klikni
Spisovateľ- prof. Imrich Točka pri priateškom posedení. Tradícia nielen na stenách, ale hlavne v duši. Prof. Imrich Točka so svojim dielom. Priateľský dar veľkého človeka. Kniha, oknom do histórie, bez ktorej dnešok nemá cenu. Bez dejín a myšlienok by aj toto bola iba kulisa. Nitra.