Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Brno, enoturistika - príprava projektu.
Termín: 14.I.2016.
V rámci prípravy veľkého medzinárodného projektu EÚ venovaného enoturistike V4 a Slovenska a na základe projektu Dr Janko Blaho a jeho doba, bol pozvaný prezident EFVK Eques Všetečka predstaviteľmi Veletrhy Brno na výstavu Regiontour 2016. Citácia pre tlač: Sme veľmi radi, že náš projekt oslovil celý rad predstaviteľov miest a vinárskych regiónov. Budeme spolupracovať, lebo je to pre dobro veci. Muzeum romské kultury, Pálava, Lednicko – valtický areál či mikroregion Nepomucko sú to výzvy, aby sme dali myšlienky, ktoré spájajú naše spoločné záujmy. Klikni
Autobus s novinármi a pozvanými hosťami. Domáce potraviny.... bez komentára. Atrakcie, musia byť súčasť aj našej práce. Valtickí priatelia. Brno - koľko alchymistov do dnešných dní uznávame... Prezentácia najmilejšia. S vinármi Moravy. Pred kamerou miestneho spravodajstva. Mikulov - prezentácia nových projektov. Hudba, ktorá prekonala storočia. Projekt Blaho s  nestorom turistiky V4. Farebné ryžové zrniečka z Tibetu. Atrakcie, musia byť súčasť aj našej práce.