Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Ocenenie za kultúrny prínos.
Termín: 28.I.2016.
Prez. EFVK Eques Všetečka sa zúčastnil slávnostného odovzdávania cien "Srdce na dlani" v nitrianskej synagóge. Hlavným oceneným v oblasti kultúrneho prínosu bol náš spolupracovník prof. Točka. Aj touto cestou blahoželáme. Klikni
Sposl. MZ na Zobor p. Vargom a Ing. Kratochvílom. Časť kultúrneho programu tvorili študentky ZUŚ Viceprimátor p. Vančo pri odovzdávaní ceny prof. Točkovi. prof. Imrich Točka. Neformálne blahoželania z okruhu blízkych priateľov. S poslancami MZ Nitra. Stretnutie zavŕšené na Zámku u Grófa.