Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Cesta do rozprávky.
Termín: 5.2.2016.
Stretnutie V Jablonove nad Turňou sa nieslo v duchu cestovného ruchu zameraného na rodiny a deti v ekologickom systéme. Presvedčili sme sa na vlastné oči, o možnostiach tejto stratégie, ktorú svojim nadšením podtŕhali manželia Sylvia a Lorand Pápai a manželia Vodovi. Čo všetko je schopná poskytnúť táto snaha súžitia s prírodou sa presvedčil aj Eques Všetečka, hovoriac:" Sme tu preto, aby sme vzájomne podporili dobré myšlienky a boli dobrým príkladom pre všetkých úprimných záujemcov o túto problematiku". Klikni
Krásna Hôrka s novou strechou v pozadí. Eques Všetečka s p. Pápaiom o spolupráci. Vyjednávací team so starostom obce. Revolučný pohľad na chovy - raz vidieť..... Malá ovečka na ukážku vybratá z príjemného prostredia. Takto v zemi, ako v dávnych dobách... Chov nadväzujúci na prastarú tradíciu. Vstup do Len pre deti. Staré pece, tak ako dávno.. Pani Pápaiová v rozhovore s ľudovými rezbármi.