Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Nadväzovanie na spoluprácu s vinármi Maďarska.
Termín: 6.2.2016.
Na veľké prekvapenie zavítali do Jablonova nad Turňou zástupci vinárskych regiónov Maďarska pod vedením Borlovagrend a jej predstaviteľa p. I. Pammera v sprievode maďarského konzula. Naskytla sa príležitosť, oboznámiť hostí a pokračujúcich aktivitách v regióne a všetky pripravované projekty sa mohli nazvať po vzájomných konzultáciách, ako medzinárodné. klikni.
Eques Všetečka s L.Papayom pred slávnostnou večerou. Vinári z oboch strán hranice. Slávnostné privítanie p. Pápai a p. Voda. Príhovor p. Pammera Borlovagrend HU. P.Pammer, Všetečka a maď konzul p. Szénási. Návšteva historických vínnych pivníc na záver dňa. Poraňajkové pokračovanie jednaní o spoluprácach. Návrh slovenskej strany, bol prijatý bez výhrad., Nie my sme dôležití, ale to, čo po nás zostane.