Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Derniéra v Nitre.
Termín: 7.2.2016.
Na pozvanie scénického výtvarníka Františka Pergera sa zúčastnil Eques Všetečka derniéry hry "Karčiho Teta", pod gesciou Europoslanca Ivana Štefanca.
Sme apolitickou organizáciou, ale nedá sa vyhnúť pri našej práci stretávaniu sa s politickou špičkou Slovenska, Tak to bolo aj na otváraní múzea holokaustu v Seredi, Prezident, premiér, preds. parlamentu atď. Aj pán I. Štefanec patri do okruhu ľudí, ktorí sa snažia pomôcť vinárskemu hnutiu na Slovensku.
Plné hľadisko DAB Nitra. Plagát s nie najšťastnejším prekladom. Klaňačka na záver. Karčiho teta v divadle Bagara Nitra s príhovorom p. Štefanca A Europoslancom p. I. Štefancom.