Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Cesty spevu, spomienka na Dr Janka Blahu na VŠMU
Termín: 8.2.2016.
Koncertná sieň Hudobnej fakulty Vysokej Školy Múzických Umení bola dejiskom spomienky na vynikajúceho človeka, umelca Dr Janka Blahu. EFVK tejto osobnosti slovenského umenia venovalo pozornosť celoročnom projekte Dr Janko Blaho a jeho doba. Na akademickej pôde sa zišli nielen študenti, ale aj významní pedagógovia aby spoločne podčiarkli význam tejto vynikajúcej osobnosti.Klikni
Budova Vysokej Školy Múzických Umení. Prof. Eva Blahová počas prípravy kolokvia. Úvodný obraz obrazosledu. Obálka so známkou vydaná k jubileu Dr Janka Blahu. So sólistkou SND p. Ľubicou Rybárskou. Kolokvium viedla prof. Blahová. Prof Blahová pri hudobných ukážkach Dr Blahu. Vynikajúci spevák Peter Mikuláš spomína na Dr. Blahu. Dámy p. Synková, Blahušiaková s p. prof. Marcingerom. Eques Všetečka s zástupkyňami pedagogického zboru p. Štolfov P. Milada Synková s p. Mikulášom. Pán František Livora s p. Livorovou. Venovali celý život ume S dekankou fakulty Prof. Irinou Čiernikovou Dámy - speváčky z triedy prof. Mikuláša