Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vynikajúce Levice.
Termín: 1.dec.2011.
Ing. Vladimír Kuťka zorganizoval vynikajúce stretnutie vinárov a priaznivcov vína v KD Levice, spojené s programom. MUDr Muráni zhodnotil vinársky rok. Nitru zastupoval dražovský vinársky spolok pod vedením p. Vargu a delegáciu Hlohovca viedol P.Tutura. Klikni.
MUDr Muráni s Ing. Uhnákom (Čajkov a Rybník) páni Uhnák, Všetečka a šéf delegácie Dražoviec p. Varga. Eques Všetečka v rozhovore s delegátmi Dražoviec. Vynikajúci vinári Dražoviec p. Doman a p.Mišuta. Zástupci tlače. Nestor slovenského vinárstva J.Nízl z Nemčinian. Pozývací list. Tak dobrý hlas počuť málokedy. Ing. Uhnáka s manželkou z Rybníka reprezentovali top. vína. Primátor p. Mišák pri prejave. MUDr. Muráni hybná sila ľudskej aj vinárskej obce. Primátor Levíc Ing. Mišák s prezidentom EFVK.  p. P.Tutura - organizátor a vinár z Hlohovca. S najlepšími mladými vinármi Čajkova (p. Muráni,) V rukách tejto pôvabnej ženy boli Dražovčania. Spokojní zástupci Nitry a Hlohovca s prez. EFVK. Odpočinok členov vynikajúce čajkovského zboru. MUDr Muráni o výsadbe nových vinohradov. Odovzdávanie cien Ing Kuťkom a MUDr Muránim. Vodička z Dražoviec vyhlasuje štrajkovú pohotovosť. A potom to začalo.... Atmosféra s vynikajúcou muzikou strhla Svet bez vína by sa zrútil - hovorí p. Tutura Nielen výborný organizátor, ale aj tanečník. Dobrá nálada s folklórom nepozná krízu....