Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pražský hrad. Španělský sál a International Trebbia Awards.
Termín: 13.3.2016.
Medzinárodné ceny Trebbia sú akciu celoeurópskeho významu, nielen záštita prezidenta Zemana, či ministra kultúry p. Hermana ale potvrdzuje to aj záujem Českej a Slovenskej TV, aj súbor najvýznamnejších médií mapujúcich kultúrny život Európy. Je mi veľkou cťou, že cez našu činnosť Európskeho Fóra Vínnej Kultúry sa môžeme viacerými možnosťami podieľať na prehlbovaní kultúrnej spolupráce medzi národmi, zviditeľňovať nielen vinárov, ale aj umelcov a snažiteľov o budúci obraz našej situačnej existencie. Klikni.
Pohľad na Hradčany so sochou T.G.Masaryka. Prez EFVK so šéfkou galérie Olga v BA p. Kohhlerovou.       Welcome drink pred vstupom do Španělského sálu. Nielen klavír bol atrakciou vstupu, ale aj kryštáľové sochy Historické gobelíny. S predstaviteľkou švajčiarskych kolegov. S prof Blahovou aj o prejekte Blaho a jeho doba. Španělský sál pražského hradu. Náš vynikajúci podporovateľ a priateľ Miro Smolák Justícia je tiež súčasťou spoločenskej súčinnosti. Príjemný večer v spoločnosti úžasných ľudí. Orchester FOK hl. Mésta Prahy bol úžasný. Peter Weis, jeho príhovor na začiatku. Od USA cez Austráliu -najvýznamnejší umelci sveta súčasnosti Pani Christina Scheppelmann pri preberaní ceny. Krásny hlas Miguualangela Cavalcantiho okúzlil publikum. Nezabudnuteľný spev Aleny Miro. Vladimír Páral - za celoživotné dielo. Pražská klasika s kvalitným výstupom. Kolegovia po koncerte. T.G.M. a večerné námestie pri pražskom hrade. Pohľad na nekončiaci príbeh. Foto Všetečka.