Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Spolupráca na vyššej úrovni.
Termín: 18.3.2016.
V meste Szombathely sa zišli predstavitelia Borlovagrend HU a Európskeho Fóra Vínnej Kultúry p. István Pammer a Eques Ján Všetečka Konstanty prezident EFVK aby zosúladili bilaterálne aktivity organizácií Maďarska a Slovenska. Vybrali projekty na ktorých sa budú spoločne podieľať a koordinovať svoju činnosť a súčinnosť. Klikni.
Cesta do parkového centra Szombathely Výročia zakliate do betónu monumentu. Miesto stretnutia + slnko a pohoda. p. Pammer a p., Kováč pri komunikácii. P. Pammerová a členka výboru . P. Pammer. a Eques Všetečka Predzvesť jari.