Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Spomienka.
Termín: 22:3:2016.
V Seredi - Múzeum holokaustu - sa uskutočnila pietna spomienka na prvý transport židovských spoluobčanov zo Slovenska v r. 1942.
Veľvyslanci Rakúska, Talianska, Izraela, Slovinska a ďalší prijali pozvanie primátora Serede p. Tomčányho a riaditeľa múzea p. Korčoka. Klikni
Nutné okno do minulosti v mene budúcnosti. Pekne upravený areál múzea. Časti, ktoré čakajú nas obnovu. Interiér časti -  v ktorej sa konala spomienka. Dokumenty a materiály minulosti, prejav primátora Serede. Riaditeľ p. Korčok pri dojemnom prejave. Eques Všetečka so zástupcom židovskej obce. Ani diaľka nebola prekážkou návštevy.