Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodný projekt EFVK.
Termín: 31.3.2016.
Prepojením medzinárodných projektov EFVK vzniká priestor nielen na medzinárodnú propagáciu práce vinárov, regionálnych potravín, ale samozrejme aj výtvarného umenia. To bol dôvod stretnutia prez. EFVK Eques Všetečku v Olomouci s predstaviteľmi ESOKD pánmi – O. Bartoňkom a p. V. Číhalom. Výtvarnú časť medzinárodného projektu, po uznesení grémia - zastúpia vynikajúci výtvarní umelci Zdeněk Vacek a Milan Klimeš. Pripravovaná výstava Milana Klimeša na zámku v Hnojicích, bude neskôr inštalovaná aj v Nitre. Klikni
Starobylé centrum Olomouca. Jedna z blízkych uličiek ukrýva novú galériu. Prez. Všetečka pri prehliadke pripravovanej výstavy. Zdeněk Vacek s jeho nezameniteľným rukopisom. p. Bartoněk so skicou obrazu Milana Klimeša. Krajinky, ktoré tvoria základ záujmu jeho diela. ZUámok Hnojice dejisko pripravovanej prezentácie. Prez. EFVK Všetečka s Ing. V. Číhalom na zámku.             Diela Milana Klimeša. Ďaľšia časť pripravovanej výstavy M. Klimeša. Ing. V. Číhal počas prápravy výstavy M. Klimeša. Od krajiniek po výtvarné