Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

8.Klima konferencia v historickom Kosegu
Termín: 16.4.2016.
Prezident Eques Všetečka a Ing. Kováč za Európske Fórum Vínnej Kultúry sa zúčastnili 8. ročníka Klima konferencie v historickom meste Kőszeg. Delegáciu Slovenska predstavil konzul p. István Pammer. Eques Všetečka informoval o spolupráci na medzinárodných projektoch so Slovenskou Poľnohospodárskou Univerzitou v Nitre, pod vedením prof. Cagáňa. Najmä o spoluprácu v kultúre sa zaujímal primátor mesta pán László Huber. Klikni
Jarných 26 stupňov, ako v lete - na ceste do Koszegu. V pozadí prerobená veža na konferenčné účely mesta Koszeg. Pred začatím konferencie prez. EFVK Všetečka. Prez. Všetečka s konzulom Borlovagrend p. Pammerom. Zahájenie konferencie primátorom p. Huberom. Problémy klímatických zmien nepoznajú hranice. Konzul I. Pammer pri svojom vstupe. Titulka brožúrky o konferencii. Odznelo desiatky prednášok ku danej téme. Primátor Koszegu p. Huber s prez. Všetečkom. Inšpirujúca prechádzka mestom. Historické centrum. Dar vlády - malý autobus pre Borlovagrend. P. Pammer s p. Kováčom. Cesta na Slovensko.