Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Neobjavené poklady.
Termín: 29.IV.2016.
Príprava medzinárodného projektu vyžaduje precíznu historickú presnosť a doplnenie údajov. Bádanie o Arturovi Harmatovi a jeho nitrianskom živote priviedlo prez. Eques Všetečku do piaristickej knižnice ku Dr Františkovi Čelovskému, ktorý všetok osobný čas venuje katalogizovaniu vzácnej knižnice rehole piaristov. Rozhovor s týmto vzácnym, renesančným človekom ukázal ďalšie možnosti v bádaní aj v cestovnom ruchu. Klikni
Najväčšia baroková stavba Nitry. Poznámky 1903 o pškole a jej učiteľoch. Latinsko - neskôr maďarská kronika piaristov. Vedec Dr František Čelovský pri vysvetľovcaní súvislostí. Uhladené písmo aj napriek rokom treba obdivovať. Vchod do Aby sa nestratili časti zachovaných dejín. Artefakty treba popísať. Vzácne zachované exempláre. Vzácny človek v kreovanej knižnici zajtrajška.