Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Prijatie predstaviteľov EFVK u veľvyslanca.
Termín: 10.5.2016.
Európske Fórum Vínnej Kultúry so svojou výraznou medzinárodnou pôsobnosťou sa stalo samozrejmou súčasťou reprezentačnej zložky Slovenska. Novo vymenovaný veľvyslanec Taiwanu p. Larry R.L. Tseng pozval predstaviteľov EFVK do svojho bratislavského sídla kde ich oficiálne vyzval k pokračovaniu rozširovania kultúrnych vzťahov medzi Taiwanom a Slovenskom. Prezident EFVK Eques Mgr. Art. Ján Všetečka informoval J.E. p. Tsenga o pripravovaných aktivitách na rozvoji regionálneho cestovného ruchu v pôsobnosti NSK. J.E. p. Tseng sa so sprievodom zúčastní týchto akcií. Prezident EFVK Eques Všetečka s členom vedenia p. Ing. Kováčom prevzal z rúk J.E. Tsenga materiály ku pripravovanej medzinárodnej konferencii v Nitre. Klikni
Bilančné stretnutie v bratislavskom  Devíne.                Prijatie na zastupiteľstve. Prez Všetečka, J.E. Tsenf. Ing K V jednote je sila, to platí aj na Taiwane.