Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Prof. Eva Blahová v Nitre.
Termín: 11.5.2016.
Prof. Eva Blahová sa stretla na pracovnej návšteve s prez. EFVK Eques Všetečkom v sídle organizácie na Zámku u Grófa – Národnej kultúrnej pamiatke. Prof. Blahová patrí do malej skupiny svetových pedagógov spevu a vedie súčasných najlepších operných spevákov sveta. Piotra Beczalu, Martinu Zadro a ďalších. Vedie spevácke kurzy v Miláne a pôsobí v opere Sydney a New Yorkskej MET. Pre kultúrne aktivity EFVK je veľkým obohatením spolupráca s touto vynikajúcou pedagogičkou a jej žiakmi. Klikni
Prof. Eva Blahová Pohľad zo Zámku u Gróga do parčíku. Medzi organizačnými dopkumentami. S Piotrom Beczalom. V peruánskej Lime s p. Zadro počas oddychu. Listovanie vo voľných termínoch pre spoluprácu s EFVK. Spomienka na jej otca Dr Janka Blahu a jeho prácu. Predvečerný Zámok so svojou atmosférou.