Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Príprava konferencie návšteva Boršic
Termín: 20.5.2016.
V rámci prípravy konferencie o CR v Nitre a prehĺbení spolupráce navštívil prez. EFVK Eques Všetečka obec Boršice známu vynikajúcim vínom a mimoriadne aktívnym spolkom vinárov troch obcí pod názvom BBP. Buchlovice, Boršice a Polešovice. Pán Petr Gottwald z rodinného vinárstva „Dvůr pod starýma horama“ predstavil svoju prácu v ktorej poukázal na mimoriadne výsledky tohto regiónu opierajúce sa o tradičné poňatie vinárstva, ako súčasti kultúrneho dedičstva. Nielen záchrana vinárskych tradičných nástrojov, predmetov, ale aj poňatie vína, ako média opierajúceho sa o individuálny prístup jednotlivých vinárov. Prítomný vinársky expert a odborník František Martínek (biskupské sklepy Kroměříž) aj on je proti tzv. „priemyselnému vínu“, ktoré vzniká bez individuálneho zásahu v mega tankoch riadených počítačom a je cielene ovplyvňované chemickými procesmi - „Stráta lidskosti ve jménu mamonu“. Klikni
Krajina v okolí  Boršic. Mapa členov Polešovice, Boršice, Buchlovice. Vzorové vinárstvo Dvur pod starýma horama. Páni Martínek, Gottwald a Všetečka počas jednania. Veľmi vkusné poháre so znakom vinárstva. V reprezentačnej pivnici vinárstva Gottwald. Artefakty ako v múzeu doplňujú vynikajúcu chuť vína. Preš zo 16 stor. Aj v detailoch myslí na spoluprácu s ostatnými. Rodinná tradícia. Otec p. Gottwalda ako uznávaný vinár. Vinohrady doslova vzorové. Polešovice - nielen víno, ale aj história. Zámok v Buchloviciach patrí k tým top. pamiatkam. Práca na kultúrnych vzťahoch, tiež patrí ku reprezentatívu t Výstava v múzeu Buchlovice. Práce zručných maliarov reprezentujú nielen obec. Boršice so svojou prezentáciou.