Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Odhalenie sochy M.R. Štefánika
Termín: 24.5.2016.
Vysoká úroveň výstavy Aero – Expo vytvorila jedinečnú možnosť vidieť nielen exponáty mnohých typov lietadiel, vírnikov, či helikoptér, ale priestor dostalo aj umenie v podobe odhalenia sochy generála M.R. Štefánika na letisku v Janíkovciach. Majstrovské dielo nitrianskeho sochára Jána Sviteka - prekvapilo nielen monumentalitou a verným spracovaním podľa autentických filmových dokumentov, ale aj spektrom prvkov, v symboloch zahrňujúci význam tohto veľkého človeka v dejinách Slovenska. Klikni
Množstvo obdivovateľov na odhaľovaní sochy. Príhovor riaditeľa Aero Slovakia p. J. Miklíka. Sochár Ján Svitek - skromný - veľký umelec. Socha generála M.R. Štefánika. Prez EFVK Eques Všetečka blahpželá sochárovi J. Svitekovi. S riad. Ing. Miklíkom Štart záchranného systému, nebol plánovaný.