Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vinárska akcia Kroměříž.
Termín: 28.5.2016.
Aké rozdiely medzi kultúrnymi akciami spojenými s vínom! Tá najfamóznejšia prebehla už tradične v Kroměříži v Snemovnom sále Arcibiskupského paláca.
Bola aj vynikajúca cimbalovka, výborné jedlo a famózne pripravené Mozartovo Requiem so sprievodným slovom herca ND Praha J. Přeučila. Sólo party sólisti ND Praha. Dirigent Karel Loula. Aký to rozdiel so Slovenskom - všetko, čo je spojené s vínom na SK je tzv " ľudové" snaha vyvolať nie umelecký - ale zážitok tzv. "ľudový". Niečo medzi kortešačkou a bierfestom s anglickým hudobným sprievodom. Klikni
Pohľad do záhrad paláca v Kroměříži. Nádvorie arcibuskuprského paláca. S p. F. Martínkom strážcom kvality vína nielen miestnej. Prípitok vína s priateľom dirigentom. Ex sólisti SND s dir. K. Loulom. Jeden z naj vinárov Čiech a Moravy L. Šlancar s p. Hrabálkov Nádherné fresky v sále. Vynikajúci orchester i zbor. Jan Přeučil pri sprievodnom slove Mozartovho requiem. Catering v sále terene. To nie je socha, je to jeden z top kuchárov. Když jsem šel z Hradišťa..... výborní! Postánie s vínami, ktoré poctili prítomných. Ohňostroj na hudbu. Foto nezachytí vynikajúcu atmosféru. Dvere do skoro letnej noci. Stálo to za to.