Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

SOBIBOR – spomienky nemožno premlčať.
Termín: 30.5.2016.
Otvorenie a predstavenie výstavy archeologických nálezov na území bývalého vyhladzovacieho tábora v Sobibore to bol účel stretnutia významných hostí domácich aj zahraničných v Múzeu holokaustu v Seredi. Klikni
Archeologické nástroje v múzeu. Fotografie z odkrývaných území. Výstava posledných písomných odkazov pred smrťou. Pohľad do auditória. PhDr Martin Korčok pro otváracom prejave. Holandský veľvyslanec pri prejave. Hrôza a nešťastie, ktoré sa nemôže premlčať. Panely približujúce hrôzy tábora smrti.