Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia venovaná CR I časť.
Termín: 3.6.2016.
Konferencie sa zúčastnili zástupcovia rezortu ministerstva dopravy, kraja, mesta Nitra - predstavitelia občianskych organizácii , zástupcovia kultúry, umelci, producenti agro rezortu, vinárskych organizácií Maďarska a Čiech - aby si vypočuli štatistické výsledky výskumov prednesené profesormi Univerzity Konštantína Filozofa. Na záver prvého dňa konferencie osobne predstavil kultúrne aktivity v oblasti cestovného ruchu Taiwanu veľvyslanec Taiwanu j.e. Larry R. L. Tseng. Klikni
Účastníkov pozdravila v mene veľvyslanectva ruskej federácie v Slovenskej republike jeho 1. tajomníčka Natalia Mareeva, za predstaviteľov vinárov obcí Borčice, Buchlovice, Polešovice prehovoril p. Petr Gottwald. Ku téme hudobných festivalov a vrcholných operných produkcií sa vyjadrila p. prof. Eva Blahová ktorá pedagogicky vedie špičkových sólistov svetových operných scén.
Rokovacia miestnosť zámku. Jeden z mnohých posterov UKF Nitra. Materiály aj v prospech spolupráce s RF, Taiwanom, Izraelom. Materiály múzea holokaustu v Seredi. Tokaj Macík winnery a Tokajská vínna cesta. Predstavitelia RF, NSK, mesta Nitra s prez. EFVK. P.posl. Kolenčíková, sochár p. Svitek , fotograf. p. Hegeduš Medzinár. konferenciu otvoril prez. EFVK Eques Všetečka. Vystúpenie Doc. RNDr.Alfreda Krogmana PhD. P.P.Gottwald  za Boršice, Buchlovice a Polešovice. Všetky stránky CR pod mikroskopom štatistiky. Ing.Kurth o ekonomike projektov EÚ.  Konzul Isztván Pammer šéf vinárov Maďarska.                Klaksón histórie pozval účastníkov do Topoľčianok.