Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia venovaná CR II.
Termín: 3.6.2016.
Praktická časť medzinárodnej konferencie sa odohrávala v Topoľčiankach, rokovanie pokračovalo v priestoroch Chateau Topoľčianky s odborným výkladom p. Kamila Benku venovanému histórii i súčasnosti enoturistiky. Plánovaný čas pobytu predĺžili diskusie o pobyte T.G. Masaryka a jedno z najznámejších diel spisovateľa Karola Čapka "Rozhovory s T.G.M. Klikni
Diaľnicou do Topoľčianok. Pohľad na účastníkov konferencie počas cesty. Chateau Topoľčianky upravený vstup do histórie vinárstva. Ing. R. Bečica pri exponáte, ktorý daroval na repre účely. P. Simon Šomorjaj o Karlovi Čapkovi v Topoľčiankach. Toto všetko zachovali. Atrakcia CR. Nadväznosť na pôvodné vínne archívy. O záchrane pôvodných architektúr. Príjemný chlad rokovacej miestnosti.