Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia venovaná CR III.
Termín: 3.6.2016.
Príchod veľvyslanca Taiwanu j.e. Larryho R. L. Tsenga na Zámok u Grófa sídla Európskeho Fóra Vínnej Kultúry - predznamenal tretiu časť dňa medzinárodnej konferencie venovanej cestovnému ruchu. Účastníci dostali možnosť zhliadnuť špičkovú prezentačnú úroveň materiálov venovanú Taiwanu a jeho hlavnému mestu Taipei. Klikni
j.e. Larry R. L. Tseng veľvyslanec Taiwanu S radcom Ing. Kováčom a prez. EFVK eques Všetečkom Prezentácia CR Taiwanu uznaná celám svetom. Prof. Točka daroval kniku o Zobore j.e. Tsengovi a jeho manž p. S. Šomorjaj oboznamuje významných hostí s dielom.        Klavírny virtuóz p. Kozma robil hudobné pozadie stretnutia. Vysoké ocenenie mnohoročnej spolupráce. s prof. Evou Blahovou - New York, Sydney, Miláno, Amán atď..