Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodná konferencia venovaná CR IV.
Termín: 4.6.2016.
Propagácia regionálnych potravín, maku, medu, vína – histórie, umenia pod dohľadom osobností tvoriacich hodnoty a reprezentujúcich intelektuálny potenciál Európy.
Zrovnoprávnenie snažení nadšencov a štátnych inštitúcií, je vážny podnet k úvahám o CR. Druhým dňom boli sumarizované a vyhodnotené príspevky do konferenčného portfólia a vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k úspechu a výsledkom konferenčných dní. Klikni - pre zaujímavosť.
Prez Eques Všetečka a Ing Kurth ekonomický špecialista.     Ponuky o spoluprácu s Izraela, preklady web. spolupráca. Taiwan - pohľad na časť jeho obrazovej propagácie. Vynikajúva TV Nitrička, Olga Art Gallery líder výstav Brusel Mikulov - prezentačné materiály a pozvánky. Nitriansky samosprávny kraj. Pozvanie do Prahy na 11.6.2016. Amicorum commodo - pre blaho priateľov. Nápis.