Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Čajkovské skúšky.
Termín: 4.dec. 2011.
Na skúšku čajkovského súboru Dolina pricestoval prezident EFVK Eques Všetečka.
Súbor so svojim novým programom bude súčasťou medzinárodného kultúrneho projektu pod názvom:
Hudba. Víno. Tradícia. Priateľstvo. Klikni
Eques Všetečka v rozhovore s ing. Selkom Príprava javiska v KD Čajkov. Dievčatá bez kostýmov, ako ich nepoznáme. Spoločné foto na spoločnej ceste. Komorné a na husliach so skrehnutými rukami. Za oknami pokračuje skúška.