Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

DEŇ RUSKA v Bratislave.
Termín: 6.6.2016.
Na pozvanie veľvyslanca Ruskej federácie Alexeja Fedotova sa zúčastnil prezident EFVK Eques Mgr. Všetečka oslavy vzniku štátnosti RF v Bratislave. V krátkom osobnom rozhovore bola spomenutá aj účasť 1. tajomníčky veľvyslanectva na konferencii o cestovnom ruchu. Otvorená otázka generovania kultúrnych vzťahov dostáva svoje jasné kontúry odovzdaním materiálov o aktivitách EFVK. Klikni
Crown Plaza v Bratislave, miesto oslavy. Vychladený fojer vstupu Crown Plazy. Za športovcov sa zúčastnil Jozef Golonka. SND zastupoval medziiným aj p. Ivan Ožvát. Príjemná atmosféra stretnutia. So spevákom a pedagógom Gurgenom Ovsepjanom. SND reprezentované aj generálnym riaditeľom p. Chudovským. Dni Ruska bez umenia neexistujú. Čas na rozhovory pri jedle a víne. So zástupkyňami VŠ Banská Bystrica. Predvečerná Bratislava.