Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Celoslovenské dni poľa
Termín: 6.- 8. 6.2016.
Veľkolepá výstava v Dvoroch nad Žitavou - všetkého, čo sa týka poľnohospodárstva. Súkromný sektor ukázal, ako sa má správna výstava pripraviť a realizovať. Agrokomplex s množstvom dotácií, manažérov, betónových plôch a klimatizovaných priestorov zostal kdesi na ďalekom chvoste. Klikni
Atrakcie dávno nevidené. Výstava techniky vysoko presiahla Agrokomplex. Niekoľko hektárové výstavné plochy neviedieť každý deň. Mak z Jarnej. Obliehaný stánok záujemcami. Pani Čechovičová so spolupracovníčkami. Význam regio potravín, podtrhnutý aj lekármi. Ručne vyšívané vrecúška s makom. Mak z Jarnej. Vkus a estetika postavená na rodinnej tradícii. Aj výstava vzorových políčok zahŕňala mak. Klobúk dole, pred organizátormi pod taktovkou p. Becíka.