Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vernisáž výstavy Oľgy Kuskovej - Ovsepian.
Termín: 8.6.2016.
Reprezentačné priestory miestneho úradu Rače, boli miestom vernisáže umelkyne - maliarky Oľgy Kuskovej - Ovsepian. Ku prítomným sa prihovorila prednostka miestneho úradu pani Ing. Jana Pešková a samozrejme mimoriadne talentované speváci z triedy sólistu SND Gurgena Ovsepjana. Klikni.
Jeden zo zaujímavých obrazov. Autorka - Olga Ovsepian pri vernisáži P. starostka Rače Ing. Jana Pešková. Maky - obraz ako stvorený pre počiarknutie významu plodiny. Prez. Všetečka pri odovzdávaní darčeku Maku z Jarnej So spevákmi a klavírnym sprievodom. Výstava je vždy obohatením a prínosom pre obce.