Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutie v Bratislave.
Termín: 23.6.2016.
Medzikontinentálna kultúrna spolupráca bola predmetom stretnutia J.E. L. Tsenga veľvyslanca Taiwanu, generálneho riaditeľa Slovenského Národného Divadla p. Mariana Chudovského a prezidenta Európskeho Fóra Vínnej Kultúry p. Eques Jána Všetečku. Predsedníctvo Slovenska rezonuje aj v umeleckej obci Slovenska a javí sa ako dôležitá súčasť reprezentatívnej zložky našej krajiny, ktorú bude prezentovať umenie, úspechy v agro sektore i individuálne vklady spolupracujúcich organizácií. Všetky tieto skutočnosti boli predmetom pracovného stretnutia. Klikni
Prechádzka nábrežím Dunaja a zastavenie pred SND. SND so svojou monumentálnosťou a poslaním. Priestory pripravované na medzinárodné prezentáciu. Sochy p.Nižňanského. Zastávka pred súčasnými exponátmi. Spolupráca, ktorá otvára porozumeniu medzi národmi. Fotografie, sochy, maľby  priestor pre všetky žánre         Opäť dielo P. Nižňaského. Dr. Janko Blaho. Prez. Všetečka J.E. Tseng a Gen. riad  p. Chudovský. Predprázdninová atmosféra. Výhľad z riaditeľne na život Eurovei.