Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Salón u Liszta v Bratislave.
Termín: 30.6.2016.
Publicistický program Salón u Liszta mal svoj 87 opus. Dušan Rozbora prezident medzinárodného klubu, ex veľvyslanec Nórska, Cypru a Mongolska a Milan Šikula člen rady medzinárodného klubu a vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV. Stretnutia, ktoré sa usporadúvajú od roku 2007 založili krásnu tradíciu stretávania sa z reprezentáciou Slovenska. Klikni
Obnovené smerovky počas predsedníctva EÚ Dr Bachleda pri vítaní svojich hostí. Lisztova záhrada s povestným salónom. Spomienka na veľkého Skladateľa. Socha Liszta v modernejšom ponímaní. Poďakovanie Dr Bachledovi. Rozhovory v príjemnej atmosfére záhrady. Stretávanie a priateľstvá. Po oficiálnej časti, stretnutia. S rakúskou organizátorkou viedenských podujatí. Večerná Bratislavy, pred ceremoniálom otvárania predsedníctv