Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Prof. Imrich Točka životné jubileum.
Termín: 21.7.2016.
V sídle Európskeho Fóra Vínnej Kultúry národnej kultúrnej pamiatke v Zámku u Grófa, bol nielen krst novej knihy prof. Točku, ale aj stretnutie intelektuálnej časti Nitry z príležitosti jeho životného jubilea. Ani horúci letný deň nebol prekážkou prezentácie diela tohoto významného spisovateľa. Klikni
Prof Imrich Točka Nár. kultúrna pamiatka Zámok u Grófa. Prof. točka, prof. Pieta, prez EFVK Všetečka Významná kniha prof Točku o Zobore. Pohľad do vnútra knihy. Ďaľšia publikácia o Chrtenovej. Úcta vzdaná spisovateľovi. Mesiac na nočnej oblohe po akcii.