Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Červeník 2016.
Termín: 7.8.2016.
Na pozvanie starostu obce Červeník p. Mihálika a predsedu TSK p. Mikuša navštívili deň úcty k poľnohospodárom, medzinárodný družstevný deň, slávnosti spevu hudby a tanca prezident EFVK eques Všetečka s generálnym riaditeľom SND p. M. Chudovským. Umelci mimoriadne kladne zhodnotili umelecké aktivity obce a dohodli sa s vedením obce o vzájomne prepojených aktivitách. Klikni
Pred príchodom prvých návštevníkov. Gen. riaditeľ SND p. Chudovský so starostom obce. V kruhu prítomných hostí a známych. Dožinkový veniec aj s trochou moderny. p. Ing. Mihálik s gen. riad SND. p. Chudovským. Čestný sprievod obcou a záplava farieb. Tance a spevy na každom kroku. Preplnený amfiteáter v Červeníku. Slávnostný program. Umelci si prezreli aj výstavnú sieň obce. Pamätná izby o histórii obce. To bol tohoročný Červeník.