Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Víno a cestovný ruch Moravy.
Termín: 18.-19.8.2016
Na pozvanie vinárov BBP ( Borčic, Buchlovic, Polešovic) navštívili Zlínsky kraj prez. EFVK Eques Všetečka a generálny riaditeľ Slovenského Národného Divadlo p. Marian Chudovský . V centrále Zlínskeho kraja sa stretli s polyhistorom Ing. Z. Urbanovským, , kde prebrali koordináciu akcií na celokrajskej úrovni . Slávnostné otvorenie medzinárodnej akcie „Toulky Evropou za poznaním vína – Tramín červený“ pripravenej p. Gottwaldom , Ing. Kopečkem, Ing. Chalupou, Ing. Černockým prebehlo v hostiteľskom vinárstve Dvur pod starýma horama, zdravicou nielen zastúpenia Slovenska, ale aj vinárov Maďarska. Na druhý deň prebrali koordinát najbližšieho obdobia vrátane pozvania pre umelcov Slovenska. Klikni.
Bývalú Baťovu centrálu má Zlínsky kraj. Stretnutie s polyhistorom Ing. Urbanovským Privítanie v Borčiciach, priprava degustácie. Vkusné kazety vinárstva Gottwald. Materiál k degustácii Tramínu z celej Európy. Úvodné slovo P. Gottwalda. Eques Všetečka pred prejavom. Otvorenie akcie. Vkusný materiál Zlínskeho kraja. Hovory mimo oficialít. P. Gottwald s genwrálnym riaditeľom SND p. Chudovským. Prehliadka skvostného vinárstva Dvur pod starýmy horama. Muzeálna časť vinárskeho podzemia. Obdiv a uznanie od gen. riaditeľa SND. Secesný pohľad v spätnom zrkadle. Návrat zo Zlínska a krásnou prírodou a dobrými luďmi.