Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Boršice a prastaré zvyky.
Termín: 1.X.2016.
Obnovenie prastarých zvykov Moravy s kultúrnou spoluprácou slovenskej strany – v mimoriadne atraktívnom priestore Dvora pod Starýma horama v Bořčiciach na Morave.... Heskovci z Červeníka, Folklórny súbor Trnafčan, dobré víno kreovali úžasnú atmosféru vinobrania na Morave. Na Slovácku. Prezident EFVK Eques Všetečka pre prítomných zástupcov tlače vyzdvihol medzinárodnú kultúrnu spoluprácu, ako ouvertúru na stretnutie zástupcov neziskových organizácií V4, pripravenú na druhý deň. „ Je jediná cesta – vinársku osobitosť lokality podčiarknuť medzinárodne uznanou kultúrnou činnosťou – kreuje to záujem, turizmus a nakoniec aj zážitky, ktoré sa nezabúdajú. Klikni
Príjemné privítanie. Brána do areálu Dvora pod Starýma horama. Dnešný zber na každom stole. Pán Petr Gottwald osobne uviedol súbory. Oddychová prestávka Heskovcov z Červeníka. Nadšenie z hudby a perfektných muzikantov. Vinári vo svojej časti areálu. Požehnanie úrody. Heskovci v plnom zábere. Trnafčan so svojimi nezabudnuteľnými tancami. Tak to bolo a tak to je! Umývanie nôh pred a po vstupe. Niektorým treba pomôcť. Ing. Kováč s Eques Všetečkom Mušt v znamení 24!!