Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutie o kultúre a víne.
Termín: 2.X.2016.
Československé vinobranie a kultúra s tým spojená boli inšpiratívnym začiatkom rokovaní o spolupráci na vyššej úrovni v rámci V4. Eques Všetečka odriekol účasť v Tokaji na medzinárodnom sympóziu, aby po vzájomnom dohovore s moravskou stranou bola generovaná spolupráca s n.o. V4 pre túto oblasť. Základné tézy - rozvoj kultúrnych vzťahov, turistiky a záchrana kultúrneho dedičstva. Klikni
Kvalita vína a kvalita kultúry. Eques Všetečka predstavil projekty minulé a pripravované. PhDr Kovář:Utvoriť obraz skutočnej spolupráce pre Poľsko. Tézy sú dohodnuté, príjemná prestávka v múzeu Dvora pod Star Ing. L. Sabo v tradičných prietoroch p. Gottwalda Vinaři a vinári.  S Ing Sabom zástupcom Vrbového. Generácie Gottwaldov. Jeden z nádherných exponátov. Záverečné slovo Eques Všetečku.