Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vinársky Mikulov 2016.
Termín: 8.X.2016.
Stretnutie členov Evropského Řádu Rytíru Vína v Mikulove ako vždy v priateľskom a milom duchu. Nový rozmer pridala úzka spolupráca EFVK so Slovenským Národným Divadlom v oblasti propagácie a turizmu. V tejto oblasti EFVK iniciovali stretnutie s generálnym riaditeľom SND p. M. Chudovským, aby sme prácu tejto významnej inštitúcie priblížili aj záujemcom regiónov Moravy. Klikni:
Moravská krajina ešte pred oberačkami. Mikulovský zámok, koncert, stretnutie. Členovia rádu p. Vican (Bobule, Lidice, Vinaři a p. Ohniště Eques Všetečka   s p. Martínkom Bisk. sklepy, a JUDr Jedličk Branko Černý - organizátor Krála vín v Čechách. Ojedinelé vinárske skvosty Moravy. S p. Suským top odborníkom na víno. Uzavretie plánov na rok 2017. Akcie udobrené. Nad jazerom Páľavy.