Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Cyrilo - metodovská cesta a jej význam pre rozvoj kultúry
Termín: 11.X.2016.
Konferencia o Cyrilo – Metodovskej ceste a jej významu pre rozvoj kultúry a európskej integrácie. Je paradoxom, že pozvanie na konferenciu do Nitry - dostalo EFVK cez vedenie Zlínskeho kraja, ktoré mapuje naše kultúrne aktivity na Slovácku. Konferencie sa zúčastnil popredný pražský žurnalista PhDr Ladislav Kovář, ktorý sa profesionálne zaoberá témou cestovného ruchu, kultúry pre časopis Travel profi. Klikni
P. Kovářová, PhDr L. Kovář. Eques Všetečka V priateľskom dialógu do neskorej noci. Župný dom. Význam Cyrilo - Metodovskej cesty pre kultúru. S p. Kovářom cez kofe pauzu. S účastníkmi - rfiad. môzea, p. Mgr. Lobodášovou riad. kraj.