Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodné stretnutie v Boršiciach na Morave.
Termín: 26. a 27. X.2016.
Prítomní sa uzniesli na vzájomnej aktívnej spolupráci v zastúpených oblastiach, v mene rozvoja turistiky spojenej s kultúrou vína prezentácie vinárstva, vínnej kultúry, národných tradícií spojených s touto oblasťou. Maďarsko: prítomný István Pammer konzul Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa, Slovensko: Mgr. Art Eques Ján Všetečka Európske Fórum Vínnej Kultúry Čechy – Morava: združenie vinárov BBP – p.Petr Gottwald za mikroregion Buchlov - MAS Buchlov, z. s. p. Mgr. Marta Polášková, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o. p. s. bola zastúpená Ing. Zdenkom Urbanovským.
Boršice nápis pri západe slnka. Vlajky krajín zúčastnených zástupcov, Pri prehliadke priestorov reprezentačných pivníc. Vinarský spolek BBP, mapa a prehľad. p. Gottwald, Eques Všetečka p. Pammer s paňou. Muzeálna časť pivníc v Dvore pod Starýma Horama. Jednania zúčastnených, pre pomoc oblasti, turistike a vináro Ing. Kováš s Eques Všetečkom za Slovensko. Ing. Urbanovský a Mgr. Marta Polášková. p. István Pammer a Petr Gottwald. Foto pre cestou do svojich krajín. Krásna jesenná atmosféra Boršických vinohradov. Jeseň v Boršiciach.