Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Hra Pavla Weissa v činohre SND.
Termín: 7.XI.2016.
Premiéra hry Pavla Weissa „Zo života ľudstva“ v Slovenskom Národnom Divadle okorenená réžiou Dina Mustafiča a hudbou Assena Avramova priniesla nóvum do uhlov pohľadu na našu súčasnosť. Spoločné názory, tríbenie spolupráce na umeleckých projektoch a synergický efekt spolupráce prospieva všetkým zúčastneným. Klikni
Večerné Dvadlo. Otvorenie popremiérovej recepcie.  Eques Všetečka prez EFVK s priateľmi. Tvorčí team pri hodnotení výsledku premiéry. Pavol Weiss o realite hry. Prez Všetečka s prof. Traubnerom.