Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Osobnosť Gustáva Beláčka sólistu SND
Termín: 26 . 27.XI.2016.
Stretnutie s polyhistorom, vynikajúcim spevákom, znalcom umenia Gustávom Beláčkom v jeho sídle Kaštieli Kotešová treba zaradiť do kategórie dušu obohacujúce.. Taiwan, Izrael, nemecké turné, Verona, Florencia a mnohé ďalšie kladú otázku, ako sa dá vydržať taký umelecký nápor. Liekom na všetky stresy je úcta ku tradícii i záchrana kultúrneho dedičstva. Ako sám povedal : „sú dni, kedy s radosťou vymením kostýmy operných postáv i javiská svetových opier za moje roztrhané montérky, aby som v renesančnom kaštieli objavil – renesančného človeka“. Klikni
Majster Beláček so svojou paňou Alexandrou. Prekrásny kraj Kysúc. Renesančný kaštieľ s barokovou dostavbou. Majster Beláček s prez. Eques Všetečkom. Pohľad na kaplnku so zvonicou. Strieľne, okná - citlivá rekonštrukcia zrodila skvost. Levia hlava nájdená pri obnove. Strážca domu. Portál nad vchodom do kaplnky. Religiózny priestor s úctou tvorený a udržiavaný. Jedno z prekrásnych zachránených kráľovských diel Majster Beláček pri súzvuku s históriou. Aj slovenská píšťala zaujala. Rozlúčkový pohľad od zvonice, tam, kde sídli priateľstvo.