Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Reunion Party
Termín: 8.12.2016.
Bratislavský hotel Devín bol hostiteľom stretnutia Reunion Party poriadanej veľvyslanectvom Taiwanu na Slovensku. Prez. EFVK Eques Všetečka sa zúčastnil tohoto stretnutie na pozvanie J.E. p. Tsenga. J.E. vyzdvihol prínos organizácie Európskeho Fóra Vínnej Kultúry k rozvíjaniu bilaterálnych kultúrnych stykov. Klikni
Eques Všetečka s j.e. p. Tsengom. Slávnostné otvorenie stretnutia. Osobnosti spoločenského a kultúrneho života. Slávnostný príhovor a zablahoželanie ku sviatkom. Odmeňovanie prítomných. Podpora vzájomných medzinárodných projektov.