Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vianočná akcia s veľkým ohlasom.
Termín: 15.XII.2016.
Vianočné stretnutie priateľov Európskeho Fóra Vínnej Kultúry v Nitre poctil svojou návštevou aj veľvyslanec Taiwanu L. Tseng s manželkou. Osobnosti kultúrneho života Prahy, Brna, Bratislavy, vinári a predstavitelia rádu vinárov aj poľnohospodárskej výroby. Sólista opery SND Gustáv Beláček doslova uchvátil svojim kultivovaným umeleckým výkonom. Aukcia obrazov v prospech školy pre autistické deti priniesla aj mimoriadny finančný obnos, za ktorý poďakovala riaditeľka školy. Klikni.
P.Kováč, sl. Vančová s pestovateľkou p. Čechovičová Podnikatelia so zastupcom EÚ pre kontrolu potravín. Sólista opery SND p. Beláček s prof. Evou Blahovou. Šéf galerie Miro Praha  a nadácie Trebbia p. M. Smolák.     Veľkopestovateľka maku p. G. Čechovičová. Sponzorovaní zahr. študenti prišli poďakovať. Známy archelóg Dr Pieta v rozhovore s prietľmi. Úchvatný spevácky výkon p. G. Beláčka. J.E. L. Tseng s manželkou a tlmočníčkou. Prez. EFVK Eques Všetečka v rozhovore s prof. Cagáňom. Ing. Miklík jeden z organizátorov lietajúceho auta. Obrázky autistických detí pred aukciou. Top. vinár z Moravy p. Petr Gottwald z Borčic. Potraviny a ich bezpečnosť - Ing. Machalcová s p. Čechovičov Dobré víno so spevom idú vždy spolu. Darovaná kniha Trebbia, kde sú aj zásluhy Eques Všetečku Výtvarník František Pavlica. Pavlicove obrazy za zásluhy o rozvoj Moravského Slovácka.