Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Elektro – mobilita a úcta k planéte Zem.
Termín: 16 - 17.XII.2016.
Do vysoko aktuálneho – zeleného - projektu sa zapája od roku 2017 aj Európske Fórum Vínnej Kultúry pod názvom: „ Elektro – mobilita a úcta k planéte Zem“. Nie je náhodou, že aj slovenská vláda vyčlenila finančné prostriedky na podporu tohto celosvetového zámeru zníženia produkcie oxidu uhličitého, vytvárajúceho tzv. „skleníkový efekt“ . V spolupráci s pražskou pobočkou firmy BMW prebral prez. Eques Všetečka vozidlo postavené na báze uhlíkových vlákien, plne recyklovateľné s nulovými emisiami. Sídlo organizácie EFVK sa tak stáva súčasťou tohto aktuálneho trendu, pre hostí a priaznivcov je k dispozícii, dobíjacia stanica elektro – mobility. Klikni
Prenosné značky ekologického vozidla. História prepojená s ekologickou súčasnosťou. Aj na Slovensku treba začať. Dobíjanie pre hostí a priaznivcov eko trendu. Odraz histórie.