Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Premiéra dokumentov múzea holokaustu.
Termín: 19.XII.2016.
Pripomínať, pripomínať – hrôzy, ktoré sa stali. Poučenie, ktoré by malo spraviť ľudí lepšími....
Múzeum holokaustu v Seredi pripravilo premiéru filmových dokumentov výpovedí sestier Feldmannových, Jozefa Cipina a Edity Grosmanovej, ktoré pripravil so štábom p. Martin Korčok riaditeľ múzea a spolupracovník na projekte minulého obdobia, ktorý generovalo Európske Fórum Vínnej Kultúry pod názvom – „Stratený obraz“ o vinárovi medzivojnového obdobia Ferdinandovo Fussmannovi. Klkni
Paralelné výstavy múzea holokaustu Otváracíprejav M. Korčoka. Fily, dokumenty z ktorých ide hrôza. Zakríknuté publikum autentických výpovedí. Prez. EFVK Eques Všetečka s riadietľom MZV M.Kollárom.