Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Degustácia archívných vín v Boršiciach.
Termín: 14,I,2017.
V spolupráci s EFVK sa konala v Boršiciach prípravná degustácia na medzinárodné stretnutie 21.I.
Zástupci Borlovagrend, EFVK, i významné osobnosti sa stretli na neformálnom hodnotení vín Česka, Slovenska a Maďarska. Podujatie otvoril p. Petr Gottwald šéf spolku BBP. Klkni
P. P. Gottwald a p. Ing. Kováč prečítal posolstvo prez. EFVK Mapa stredoeurópskeho priestoru so zúčastnenými vinárstvami. p. P. Kováč, počas degustácie. Zástupca maďarského Borlovagrend. Čať hodnotenia v rytierskom sále. Enologička Ing. Machalcová zastupovala EFVK. Večerné vyhodnotenie. Výsledky medtzinárodnej poroty na 21.I. P.Gottwald s manž. Machalcovými.